Przejdź do treści

Próbując myśleć

Czy, istnieją granice głupoty?

Trudno jest powiedzieć w sposób ogólny, kiedy dana obserwacja potwierdza dany pogląd. Obserwując niezliczoną ilość nierozumnych zachowań można dojść do generalnej hipotezy, że głupota istnieje i doskonale rozwijając się infekuję coraz większe obszary naszego codziennego życia.

W świecie zdarzają się przypadki ludzi, którzy swoją indolencją i ograniczeniem umysłu nie stanowią istotnego wyzwania dla myśli, co skutkuje tym, że ich działania pod władzą głupoty, która to władza ma zasięg nieograniczony, są nierozumne i mogą stanowić społeczne zagrożenie.

Namacalnym przykładem powyższej tezy, jest aktywność intelektualna Grzegorza Koguta, jednego z inicjatorów REFERENDUM, który w wywiadzie, dla Euroregio Glacensis udowodnił, że głupota może pojawić się wszędzie i żadna sfera ludzkiej działalności nie jest od niej zabezpieczona. Pan Grzegorz w kilku zaledwie słowach wykazał niezwykle dobitnie powiązania, jakie istnieją pomiędzy głupotą a szaleństwem. Na pytanie Joanny Żabskiej, naczelnej Euroregio Glacensis            – „Dlaczego mają ludzie pójść do referendum?”

Odpowiedział: „Może nie widać tego oddolnego ruszenia. W powstaniu styczniowym brało udział 10 proc. społeczeństwa i było ono przegrane, ale pokazało coś i w szkole uczymy się o tych 10 proc., ludzi, którzy złapali za broń przeciwstawiając się zaborcy, a nie o tych 90 proc. , którzy zostali w domach…” (pisownia zgodna z oryginałem).

Czytając te słowa nie mogłem wyjść z podziwu dla umysłowej aberracji ich autora. Porównanie referendalnych zadymiarzy do powstańców styczniowych, to czysta niedorzeczność, która stanowi jaskrawy przykład naiwności z jednej strony a cynizmu z drugiej.  Myśl, którą wyraził pan Grzegorz, świadczy o radykalnej alienacji umysłu, czyli klinicznej postać psychozy. Irracjonalność, bezrefleksyjność i upowszechnianiu  ogłupienia.

 

W niezmiennie najpiękniejszej myśli o tym, że Grzegorz Kogut zostanie kawalerem  „Orderu Kłodzkiego Nikiforka”.

Mirosław Rudziński-Gappa

 

zdjęcie pochodzi z Photo by Redd Angelo on Unsplash