Przejdź do treści

Urzędnicza przemoc

Świat, który nas otacza, nie jest najlepszym miejscem do życia. O tym, że taką przestrzenią bywa również Kłodzko przekonała się, niestety śmiertelnie, mała Hania, a także jedna z mieszkanek Kłodzka, która ośmieliła się skrytykować w TV działania w tej sprawie, Kłodzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Za ten krytyczny telewizyjny komentarz spotkało ją i jej córkę urzędnicze prześladowanie.

Odpowiedzią na tą werbalną administracyjno-policyjną przemoc, było złożenie do Burmistrza Kłodzka, skargi na panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Jolantę Leszko.

W najbliższym czasie, Prawdapress opublikuje treść skargi i niezwykle błyskotliwą odpowiedź, jakiej udzieliła na nią Pani Dyrektor. Napiszemy również o absurdzie, jakim jest tryb zakładania „Niebieskiej Karty” i o tym, że Burmistrz Kłodzka, Michał Piszko ma w zwyczaju zatrudniać ludzi na dobrze płatnych stanowiskach i powierzać im trudne obowiązki, wiedząc o tym, iż nie są oni w stanie im sprostać. Wspomnimy także o tym, iż alkohol, jest jak trutka na szczury, albo szczerość – im częściej używana tym bardziej traci na wartości.

Mirosław Rudziński – Gappa