Przejdź do treści

WIARYGODNOŚĆ M. PISZKI c.d.

Kolejna niezrealizowana obietnica wyborcza.

Podjęcie inicjatywy wniesienia uchwały o finansowaniu przez budżet Gminy Miejskiej Kłodzko szczepień ochronnych przeciw chorobom nowotworowym szyjki macicy, kierowanego do młodego pokolenia dziewcząt w wieku gimnazjalnym.

Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe szyjki macicy. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym możliwe jest poprzez stosowanie odpowiedniej profilaktyki, a także poprzez podejmowanie wszelkich działań i środków zmierzających do            minimalizacji występowania wirusa brodawczaka ludzkiego-HPV.

W tych działaniach niezbędny jest udział samorządów lokalnych. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem „do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców”. Należy w tym miejscu zauważyć i podkreślić, że mówimy o      profilaktyce przeciwdziałania czynnikom ryzyka odnoszącego się głownie do młodych dziewcząt.

Zdecydowana większość gmin w Polsce dostrzega ten problem. Opracowuje programy profilaktyki raka szyjko macicy, a co więcej w całości finansuje cały zakres programu z uwzględnieniem szczepień ochronnych. Dość powiedzieć, że program ten finansowany jest i to od wielu lat przez większość gmin ościennych w Kotlinie Kłodzkiej, tylko w Kłodzku jakoś tego problemu władze gminy nie dostrzegają. Brak zainteresowania zagrożeniami zdrowotnymi młodego pokolenia dziewcząt nie wystawia najlepszego świadectwa władzom gminy Kłodzko. To, że miasto jest wielowiekowe nie znaczy wcale, że powinniśmy pozostawać w średniowiecznym kręgu cywilizacyjnym. Dbałość o zdrowie młodego pokolenia traktować należy jako inwestycję w przyszłość.

Burmistrz Piszko nie zrealizował wyborczej obietnicy podjęcia wskazanej inicjatywy. Jaka jest zatem jego wiarygodność?. Zerowa!. Nikt dzisiaj nie da wiary, że kandydat Piszko po ewentualnym uzyskaniu mandatu społecznego zaufania będzie gwarantem realizacji   programu ochrony zdrowia lokalnej społeczności ze    szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Pozostaje dziś postawienie bardzo ważnego pytania. Który z pretendentów do burmistrzowskiego fotela w mieście Kłodzku gotów jest przyjąć do swego programu wyborczego realizację, tak ważnego i istotnego dla zdrowia młodego pokolenia zadania w zakresie opieki zdrowotnej.

Za tydzień kolejna niezrealizowana obietnica wyborcza kandydata na Burmistrza Miasta Kłodzka M. Piszki.

                                                                                                                                       Zygmunt Jakubczyk