Przejdź do treści

Wieść się niesie.

Dzisiaj w naszym mieście, nad wyraz cicho jest jeszcze. Ale wieść się już subtelna niesie, że nim nadejdzie Złota Polska Jesień, od strony kłodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej nadciągnie nieprzyjemny chłód wyborczy, który sprawi, iż w ciepły czerwcowy weekend, z piedestału spółdzielczej władzy spadnie, być może, kilka kapuścianych liści, a jesienią na miejskim rynku z hukiem pęknie nadęty pychą dmuchawiec ratuszowej supremacji.

I choć w Spółdzielni i na Ratuszu, panuje jeszcze względny spokój i nikogo przedwcześnie nie trzepią przedwyborcze dreszcze, a polityczni rezydenci tych publicznych domostw spokojnie, acz skwapliwie, napychają swoje kiesy, to żar elekcyjny powoli tlić się już zaczyna. Pierwsza jaskółka nadchodzących zmian, już przypięła skrzydła i szykuje się do lotu nad kukułczym gniazdem kłodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nasi przyjaciele, którzy w sprawach spółdzielczości i miejskich meandrów władzy są nie źle obeznani, doszli w końcu do wniosku, iż znacznie lepiej byłoby wydawać publiczne pieniądze na budowę i utrzymanie specjalnego pas drogowego dla pijanych kierowców, niż na diety dla dumnych pań i panów – członków obecnej Rady Nadzorczej SM i ratuszowych Rajców.

W tej ratuszowo-spółdzielczej, skwaśniałej politycznej zupie, od lat pływają te same, rozgotowane na intelektualną papkę halucynogenne grzybki. To umysłowe rozmiękczenie miejsko – spółdzielczej Yelity sprawia, iż w okresie, szczególnie kampanii wyborczej, przestają odróżniać pierdnięcie od ziewnięcia, co raczej eleganckie nie jest.

Dlatego też, nasi przyjaciele wyborcy, dochodzą powoli do przekonania, iż szkoda czasu na ich, tych grzybków, pojedyncze żmudne z zupy wyławianie. Znacznie lepiej będzie, jeśli tą, zalatującą polityczno-społeczną pleśnią polewkę, bez zbędnych sentymentów, w całości do wyborczego ścieku Suweren swoimi głosami wyleje.

Całość naszej ludzkiej egzystencji opiera się, co średnio inteligentny obywatel doskonale wie, na rozumie. Ja natomiast, choć inteligentny jestem nieco mniej, niż przysłowiowa miejska duda, nieśmiało się domyślam, że sam rozum to często za mało, aby przeżyć. Dlatego, tak bardzo zależy mi, by u poszczególnych miejsko-spółdzielczych myślicieli wyśledzić ów istotny, niesprowadzalny do niczego racjonalnego, absurd myślenia. Mam dziwnie męczącą ochotę zbadać, najlepiej pęsetą laboratoryjną, ów fenomen.  Spenetrować go, z całym szacunkiem i powściągliwością, nie dla spierania się, czy próżnej gadaniny, lecz dla przyjaznego zrozumienia, czym i jakimi wartościami kierują się ich porażone megalomanią i groteską ośrodki myślenia.

                                                                                                                                               Mirosław Rudziński – Gappa

Poniżej publikujemy ogłoszenie stowarzyszenia „Nasza Spółdzielnia”, które dotyczy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i wyboru nowego składu tego organu.

Ponadto, publikujemy także nazwiska członków obecnej Rady Nadzorczej Kłodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ku przestrodze spółdzielców i w nadziei, iż utrwalą się one w pamięci wyborców, po to, aby, po pierwsze ich odwołać, a po drugie, aby mimo Argumentum ad personam Zarządu i Rady – ponownie ich nie wybrać.

 

Ogłoszenie

Członkowie Stowarzyszenia „Nasza Spółdzielnia” uprzejmie informują Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, że zgodnie z art.35 ust.3. p.2. Statutu Spółdzielni, od 10 kwietnia br. będą zbierane podpisy w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i wyboru nowego składu tego organu

Rada Nadzorcza pełniąc funkcję kontrolną nad Zarządem nie dołożyła należytej staranności w zakresie:

1.Odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia przez Zarząd Spółdzielni sondażu ankietowego dotyczącego sposobu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań, gdzie mieszkańcy mieli wypowiedzieć się, jakiego chcą rozwiązania.

2.Pomimo licznych wniosków zgłaszanych przez Członków Spółdzielni i krytyki prasowej Rada Nadzorcza nie dokonała zmiany – Regulaminu „Rozliczania Kosztów na Potrzeby Centralnego Ogrzewania (…)”. Aneksem należało wprowadzić ogólnie stosowaną zasadę – zwykłej większości w wyrażaniu woli mieszkańców, bez utrzymywania nieuzasadnionego społecznie progu 70%.

W obecnym stanie część mieszkańców będzie nadal pokrzywdzona przez dodatkowe koszty ogrzewania swoich mieszkań za sąsiadów, którzy mieszkań nie ogrzewają.

Wobec powyższego uzasadnionym jest jak na wstępie.

                                                                                                                                 Przedstawiciel Stowarzyszenia

                                                                                                                                            Marek Konieczny

 

Obecny skład Rady Nadzorczej Kłodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 1. Janiuk Zbigniew     –  Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Ochman Andrzej    –  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Winiarski Tadeusz  – Sekretarz Rady Nadzorczej.
 4. Wierzbicka Anna    – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 5. Grzesik Zdzisław    – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.
 6. Duda Zdzisław       – jest także Radnym Rady Miejskiej Kłodzka i jej wiceprzewodniczącym.
 7. Jarosz Armin          – jest także Radnym Rady Miejskiej Kłodzka.
 8. Iwona Lemiesz.
 9. Okołów Bogusław.
 10. Rydz Mirosława.
 11. Ściebura Sławomir.

Źródło: http://www.sm.klodzko.pl/sklad-rady-nadzorczej-spoldzielni-mieszkaniowej-w-klodzku.html

Zdjęcie pochodzi z Unsplash.com